Timebestilling/Terminvereinbarung Online

(weiter unten können Sie die deutsche Übersetzung lesen)

Velkommen og takk for at du benytter konsulatets timebestillingsystem. Her kan du bestille tid for å søke om pass og andre konsulære ærender ved ambassaden i Berlin. MERK at du må opprette deg som bruker før du kan logge inn (øverst i høyre hjørne) for å reservere time.

Vennligst reserver ett tidspunkt per person og i søkers navn!

Dersom du ikke har bestilt time på forhånd, kan vi ikke betjene deg. Avtale kan bestilles frem til 6 timer før avtaletidspunkt.

Hvis du allerede har bestilt time kan du finne den under Agenda-knappen. Ser du ikke noe ledige tidspunkt betyr det at vi dessverre er fullbooket for øyeblikket. Dersom du må avlyse/endre avtalen, vennligst logg inn og slett avtalen du ikke ønsker.

NB: Om du ikke har med all nødvendig dokumentasjon når du møter på ambassaden, risikerer du å måtte booke en ny tid. Se her for krav til dokumentasjon.

----

Willkommen und vielen Dank, dass Sie das Buchungssystem unserer Konsulatabteilung benutzen.

Hier können Sie einen Termin an der Kgl. Norwegischen Botschaft in Berlin buchen, um einen Pass zu bestellen und/oder andere konsularische Angelegenheiten zu regeln.

Bitte PRO PERSON jeweils einen Termin buchen!

Bitte beachten Sie, dass Sie sich als Nutzer registrieren müssen, bevor Sie sich einloggen können, um einen Termin zu buchen (rechts oben).

Ohne Termin können wir Sie leider nicht bedienen. Die Terminbuchung muss bis spätestens 6 Stunden vor dem gewünschten Termin erfolgen.

Haben Sie bereits einen Termin gebucht, finden Sie diesen unter der Schaltfläche "Agenda". Werden Ihnen keine freien Termine angezeigt, sind wir leider bereits ausgebucht.

Bitte achten Sie darauf, alle erforderlichen Dokumente mitzuführen, siehe Erforderliche Dokumente - Falls Dokumente fehlen müssen Sie evtl. einen neuen Termin buchen.